Verhaal


De Horizon Voorbij was een rondtrekkende tentoonstelling over samenlevingen in de bronstijd regio Kanaalzone en de Noordzee. Tijdens ons bezoek aan deze expositie in het kasteel van Boulogne-sur-Mer in 2012, konden we een replica van een boot bewonderen die men in 1992 vond in Dover (England) tijdens grond werkzaamheden aan de A20 en werd gedateerd zijnde als 3500 jaar oud! Een zeewaardig schip met vernuftig houtverbindingen. Men had toen al ruilhandel met havensteden aan weerzijde van het kanaal en de Noordzee was geen grens of obstakel.

Ook de daarop volgende ijzertijd "Periode Hallstadt, 800-500 jaar V.C. en La Tène, 500- tot voor onze jaartelling begon" werd sterk beïnvloed door een volk genaamd Kelten. Hun Griekse benaming is keltoi waarvan de vertaling de verborgene is.

replica boot vernuftige houtverbindingenWie waren de vroege Kelten?


Doordat de zij niet geletterd waren, blijft er een mystieke waas over dit bijzonder volk, niet uitgaande van de eenzijdige notering van Julius Caesar maar vertrekkende van vele indrukwekkende vondsten uit talloze opgravingen.

Kelten waren ambachtelijke metaalbewerkers op hoog artistiek niveau gecombineerd met een indrukwekkende kunstzinnige versierkunst. Ook in houtbewerking, akkerbouw en in het vervaardigen van kledij waren zij meesters.

Hoewel er een veelheid van stammen ontstonden bleken zij vele overeenstemmingen te hebben in gedrag, kledij en vormen van een democratische samenhang. Een gemeenschap waar de vrouw een veel hoger aanzien, recht, zeggingskracht en spiritualiteit heeft dan in de huidige moderne Romaanse samenleving.

3500 jaar geleden had je al beschavingen die ver in hun ontwikkeling waren. Het verhaal van Dover is niet uniek, ook Grieken, Inca's hadden in die tijd handelsroutes. In Perzië zijn muziekstukken gevonden die net zo oud zijn... U kunt denken, allemaal ver van ons bed, doch: Ook hier in de streek van de Oude Belgen zijn grafheuvels alsook archeologische sporen aanwezig die duiden op Keltische aanwezigheid. Deze zijn tot vandaag bewaard zijn gebleven en doorgaans allemaal te bezichtigen. Dus dat Kelten voorgekomen zijn in onze contreien is onder meer daardoor bewezen. Heden kan men de Ijzertijdboerderij in Dongen (NL) bezoeken en een aardige indruk krijgen van de woonomgeving van de Kelten.

Regio's die tot vandaag de Keltische traditie hebben bewaard in hun taal, levensstijl en hun kunstzinnige vertolking van hun cultuur, zijn heden nog terug te vinden in Noord Portugal, het Noord Spaanse Galicië, Asturië, Cantabrië, het Franse Bretagne en over zee Brittanië, Cornwall, Schotland, Wales, Ile Of Man en Ierland.

Een typisch Iers Keltisch instrument is de vernuftige uilleann pipes.

uilleann pipes uilleann pipesUilleann pipes: Dit is de meest ontwikkelde doedelzak ter wereld. Je kan dankzij een grote tonaliteit, ingewikkelde moderne melodieën verwezenlijken en daarbij jezelf ondersteunen in akkoorden op de bourdonpijpen. Niet te verwonderen dat deze uiterst moeilijk te bespelen is.

Jaarkalender


Zoals de reeks kunstwerken van het kleurenwiel en de gelijknamige dans is het kleurenwiel ook een Keltische indeling van het kalenderjaar. We onderscheiden tegelijk met de seizoenen verschillende ritmes die, aangestuurd door het jaar-en oogstritme een verscheiden karakter vertonen. Dit is een constante inspiratiebron voor Folkzien.

kalender kalenderVeelvuldig versieren


Het is een kunstvorm in de zuiverste Keltische traditie om een melodie unisono te spelen, ook met dezelfde ornamentatie. Dit brengt verschillende karakters en interpretaties op een lijn, men groeit naar elkaar toe en is zodoende met elkaar verbonden. De interesse van Folkzien om hun werk en composities Keltisch geïnspireerd te zien, is de verbinding tussen mensen met gelijkgestemde ideeën die elkaar aanvullen. Voorbeelden hiervan zijn doedelzakbands uit Galicië en Schotland.

keltisch symbool
doedelzakband doedelzakbandEen bijeenkomst voor een Ierse sessies, deze stoelen wereldwijd op dezelfde formule. Het spelen van polka's, jigs en reels en meer... op melodie instrumenten zoals fiddle, whistle, uilleann pipe, mandoline, diatonisch harmonica begeleid door gitaar, bouzouki aangevuld met percussie op bodhrán.

Ierse sessie Ierse sessieDe Keltische ritmiek is erg gevarieerd in tempo's en metrum. Men spreekt eerder van velerlei dansvormen die in combinatie en opeenvolging van tempi, elkaar ophitsen. Meestal van rustig naar erg snel waarbij het metrum soms gelijk blijft maar de onderlinge verdeling opgedreven wordt. Of waar men steeds vlugger gaat spelen in een accelerando. een dans als het ware in een cirkel, rad of wiel rond draaien en steeds wederkeren.
Als een vorm van variatie van de soms erg korte en eenvoudige melodieën die in Al musicerend kan men de melodie ook los laten en diverse veranderingen al improviserend toepassen bovenop het bestaand akkoordenschema.

keltisch symbool